Boğaziçi’nde 29 kısım ve 3 enstitü, Ünal Zenginobuz’un vazifeden uzaklaştırılmasını kınadı

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan 29 kısım ve 3 enstitünün akademisyenleri 22 Ağustos günü atanmış idare tarafından üç ay mühletle vazifeden uzaklaştırılan, hakkında disiplin soruşturması açılan İktisat Kısmı Lideri Prof. Ünal Zenginobuz’un vazifeden alınması kararını kınadıklarını açıkladı.

Bugün akademisyenlerin yazışma kümesine gönderilen açıklamanın metni şöyle:

“Aşağıda isimleri bulunan kısım ve enstitüler olarak İktisat Kısmı öğretim üyelerinin aşağıdaki kamuoyu bildirisine katılıyor ve destekliyoruz.

Kamuoyuna,

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Kısmı’nın öğretim üyelerinin oylarıyla seçilmiş lideri Prof. Dr. Ünal Zenginobuz hakkında ceza ve disiplin soruşturmaları açılması ve bu münasebetle 22.08.2022 tarihi itibariyle üç ay mühlet ile misyondan uzaklaştırılması kararlarını yanlış buluyor ve esefle karşılıyoruz.

Üniversitede çeşitli idari misyonları yıllardır fedakârlık ve muvaffakiyet ile yürütmüş hocamıza karşı açılmış olan soruşturma ile vazifeden uzaklaştırılmasına sebep gösterilen sav mesnetsizdir. Alınan kararın oluşturduğu ziyanı arttıran bir etmen, idari vazifesinin askıya alınmasının yanı sıra öğretim üyeliğinin de dondurularak tüm akademik ve eğitim faaliyetlerine pürüz olunmasıdır. Bu anlaşılması sıkıntı karar, üniversite ve öğrencileri için telafisi mümkün olmayan kamu ziyanı doğurmaktadır. Bu kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi’ni ve İktisat Kısmını, bulunduğu noktaya taşıyan bedeller demokratik idare anlayışı, liyakate verilen değer ve kamuya hizmet şuurudur. Bu bedeller, Boğaziçi Üniversitesi’nin jenerasyonlar uzunluğu alanında saygın pek çok akademisyenin, kamu ve sivil toplum çalışanının ve iş beşerinin okulu ve meskeni olmasını mümkün kılmış, ülkemize katkı sağlamıştır. Bu pahaları aşındıracak ve üniversiteyi vasatlaştıracak halde Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’a yapılan temelsiz ithamları ve uygulanan adaletsiz yaptırımları İktisat Kısmı öğretim üyeleri olarak hepimize karşı yapılmış sayıyoruz.

Uluslararası seviyede saygın akademik çalışmaları ile iktisat bilimine, üstlendiği idari misyonlar ile üniversitemizin kurumsallaşmasına katkılarda bulunmuş meslektaşımız Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un misyondan uzaklaştırılmasına ait bu yanlış kararın acilen geri çekilerek verilen kamu ziyanının giderilmesini talep ediyoruz.

1.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2.Eğitim Bilimleri
3.Temel Eğitim
4.Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
5.Yabancı Lisanlar Eğitimi
6.Batı Lisanları ve Edebiyatları
7.Çeviribilimi
8.Dilbilim
9.Felsefe
10.Fizik
11.Kimya
12.Matematik
13.Moleküler Biyoloji ve Genetik
14.Psikoloji
15.Sosyoloji
16.Tarih
17.Türk Lisanı ve Edebiyatı
18.Ekonomi
19.Siyaset Bilimi ve Milletlerarası ilgiler
20.İşletme
21.Uluslararası Ticaret
22.Turizm İşletmeciliği
23. İdare Bilişim Sistemleri
24. Bilgisayar Mühendisliği
25. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
26. Sanayi Mühendisliği
27.İnşaat Mühendisliği
28 Kimya Mühendisliği
29. Makine Mühendisliği

Enstitüler:
1) CET enstitüsü akademisyenleri
2) Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
3) Etraf Bilimleri Enstitüsü

NE OLMUŞTU?

Akademisyenlerin yazışma kümesine gönderdiği metin daha evvel üniversite içinde imzaya açılmış ve 300’den fazla akademisyen tarafından imzalanmıştı. Zenginobuz’un misyondan alınması memleketler arası akademi etraflarında de reaksiyonla karşılanmış ve ortalarında Nobel ödüllü ekonomistlerin de bulunduğu dünyaca tanınmış akademisyenler bir imza kampanyası başlatmıştı. Misyondan uzaklaştırıldığı için 28 Eylül’de başlayacak güz periyodundaki derslerini de veremeyecek olan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un üniversite yerleşkesine girişi de atanmış idare tarafından yasaklandı. (HABER MERKEZİ)

Yorum yapın